مرزن نیوز/ گزارش تصویری از همایش بزرگ 14 آبان (نمایشنامه ورود علویان به تبرستان و اولین بیعت در سعیدآباد). عکسها: آرمین توپاابراهیمی، محمداکبرموسوی، امیرعلی رزاقی و زهرا راه گل