جهت باز شدن منوی اصلی و جستجو اینجا کلیک کنید.

سامانه پیام کوتاه: 30009900661341

مرزن نیوز/ جمعی از پرستاران بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس صبح امروز با تجمع مقابل درب اورژانس این بیمارستان به اجرای ناعادلانه طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و همچنین عدم اجرای قانون تعرفه گذاری بعد از گذشت هشت سال، اعتراض کردند.

گزارش و عکس: لاله انگورج تقوی


این پرستاران خواهان بررسی کارشناسی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و اجرای عدالت در این زمینه شدند.
مدت زیادی است که پرستاران به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات اعتراض داشتند اما مورد توجه جدی مسئولان جهت رسیدگی به این اعتراضاتی که با روش قانونی و بسیار محترمانه مطرح می شد، قرار نگرفت.
اواخر سال گذشته وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی مصاحبه ای با خبرنگاران عنوان کرده بود کارانه گروه های پزشکی از جمله پرستاران، متناسب با وقت و کارآیی آنها پرداخت می شود و به عدالت نزدیک است.
اما آنچه که امروز به عنوان کارانه به حساب پرستاران واریز شده است به نسبت آنچه که به حساب دیگر پرسنل بیمارستان واریز شده، اختلاف فاحشی دارد.
با کمی دقت درنحوه توزیع کارانه بر اساس طرح مبتنی برعملکرد در بیمارستانهای کشور کاملا واضح است که کارانه برخی پرسنل نسبت به قبل تغییری نداشته یا تغییر اندکی داشته است ، عده دیگری کمی بیشتر شده است (در حدود یک ونیم برابر) ، عده دیگری که بیشتر از مسئولین مانند سرپرستار و سوپروایزر هستند تا دو یا سه برابر و برخی مانند رئیس امور مالی و مدیر داخلی بیمارستان ، تا 10 و 20برابر قبل ، افزایش کارانه داشته اند ؛ آیا این عدالت است؟ آیا این پرداختها مبتنی بر عملکرد است ؟
طی روزهای گذشته و امروز پرستاران بیمارستانهای مختلف در سراسر کشور و استان مازندران با تجمع اعتراض آمیز خود بیان داشتند تعرفه ‌های پیراپزشکی، پرستاری و پزشکان باید به صورت متوازن و براساس سختی کار افزایش یابد.
گرچه مسئولین بیمارستان چالوس به نحوی سعی در آرامسازی این ماجرا داشتند و خواستار برگشت پرستاران به بخش های بیمارستان شدند و قول انتقال این اعتراض به مسئولان بالا دست دادند و آن را به عنوان حقوق واقعی پرستاران قبول داشتند، اما نباید از نظر دور داشت که این مسئله همچون مشکلات فرهنگیان،ریشه ای عمیق در بین جامعه بهداشت و درمان دارد و لزوم رسیدگی به آن در جهت رفع مشکلات قشر زحمتکش پرستار و ایجاد انگیزه در بین آنان احساس می شود و ضروری است.

امیدواریم وزارت بهداشت و درمان با بازنگری بر این طرح و رفع نواقص آن و همچنین جلوگیری از محاسبه سلیقگی آن توسط مسئولان بیمارستان ها در راستای توزیع عادلانه کارانه پرستاران اقدام کند.
گفتنی است مبنای شکل گیری طرح افزایش کارانه پرسنل براساس عملکرد برگرفته از بند ۴ قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت است.
اگر طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد آن هم بعد از قرار گرفتن ۲۵۰ خدمت پرستاری در کتاب ارزش های نسبی، صحیح اجرا شود، تعرفه های پرستاری را در بالین، سامان می بخشد.

 

 

نوشتن نظرات

تبلیغات در مرزن نیوز

صفحه نخست دیارسبز

روزنامه دیارسبز

چاپ و تبلیغات کندو

چاپ و تبلیغات کندو

صفحه نخست دیارسبز

صفحه نخست دیارسبز

دوربین مداربسته - آریا ایمن

دوربین مداربسته - آریا ایمن