جهت باز شدن منوی اصلی و جستجو اینجا کلیک کنید.

سامانه پیام کوتاه: 30009900661341

مرزن نیوز/ دومین سالنامه تبری کلارستاقی به کوشش و پژوهش استاد مومن توپاابراهیمی، از اندیشمندان، نویسندگان و پژوهشگران نامی منطقه به چاپ رسید.

 پیش سخن :
 من این حروف نوشنم چنان که غیر ندانست      توهم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی (حافظ)

ترنس terans نمایشنامه نگار رومی قرن دوم میلادی گفته است:«من انسانم ،هرآنچه انسانی است از من دور نیست» بر این اساس  ما نیز نأثیر پذیر از فرهنگ و اندیشه ی جامعه ی خویش گفته بودیم که می خواهیم سپاس دار یاد تلاش ها ،کوشش ها ،جان فشانی ها و آفرینش های نیاکان خویش باشیم.می خواهیم در محضرنیاکان مان اعتراف کنیم که می دانیم : بزرگ راه فرهنگ و تمدن و انسانیتی که آنان هموار کردند بسیار پر فراز و نشیب بود .اگر چه اکنون پر تو روشنایی اش فرا گیر است ،اما این راه نورمند را ملت ها و نسل های بی شماری به بها ی رنج ها ،تلاش ها ،سرگردانی ها ،ناکامی ها و جان بازی های پیامبران ،آموز گاران ،دانشی مردمان ،راهبران و مصلحان،شاعران ،نویسندگان ،حکیمان ،مخترعان ،مکتشفان، سیاستمداران و...بدینجا رسانیده اند.ما در ستایش از تمدن و فرهنگ و تلاش برای غبار روبی از سیمای به غربت رفته ی زره ای از آنچه که از صحیفه ی سینه ها باید بر مداراوراق دفترها به  زینت  نگارش مزین می شد همت گمارده ،در این رهگذر خواننده خواندنی را  با خود هم صدا دیدیم . گرچه سیر و سلوک در کوی رندی را رهروی کارآزموده می بایست اما ران ملخ به پیشگاه سلیمان بردن نیز همانند زهد رندان نو آموخته می تواند راهی به دهی باشد ،چراکه به گفتار حافظ:
 تا در آن آب وهوا نشو نمایی بکنیم         به طلب کاری این مهر گیاه آمده ایم


 «سالنامه تبری کلارستاقی  26- 1525 »اما اولین قدم از راه طولانی فرهنگ شفاهی مردم این دیار محسوب می شد که خالی از لغزش نبود بر اشکالاتی چون چاپ تکراری و سهو در زیر نویس بعضی از تصاویر، رفع نشدن اندکی از اشکالات تایپی ...موارد ی بود که از سوی خوانندگان فاضل  بزرگوارانه به ما یاد آوری گردید  .انبوهی از دارندگان و خوانندگان این «گاه شمار»را توقع چنان بود که از همه ی روستا ها ،اماکن تاریخی ،زیارتگاه ها ، قدم گاه ها ،همه ی گونه های گیاهی ،جانوری ،اما کن چشم نوازی که اهمیت تو ریست پذیری دارند بخصوص دریا چه ها ، همه ی گونه های گیاهی ،جانوری ،چشمه سار ها ،گیاهان دارویی ،چشمه های درمانگر ،مزارع ، عرصه های کار و تلاش،صنایع دستی ،دام داری ،کشاورزی ،آداب و رسوم ،جشن ها و شادی ها ،عزاداری،کشتی پهلوانی،موسیقی و ...به تفصیل سخن بگوییم و از همه ی این عرصه ها تصاویری در این کتابچه بنگاریم .
آه و دوصد افسوس که پرداختن به همه ی موارد بر شمرد ه شده فراغتی به درازای یک عمر و کتبی همچند با فرهنگ نامه ها ی پر حجم و قطور طلب می کند که شاید لازم باشد در قالب یک کارگروه وهمت متولیان فرهنگی صورت انجام به خود بگیرد.گاه شمار تبری کلارستاقی  در این میان فقط مسئولیت معرفی تقویم دیرین این دیار را که با انقراض نسل ها ی پیشین در شرف نا بودی کامل بود به عهده گرفت  و به اقتضا ی ویژگی زمانه به موضوع مرتبط پرداخته گلگشتی بسیار مختصر به گلزار های پر رنگ و بوی فرهنگ شفاهی مردم منطقه داشت تا اندکی از آن شمیم را در حد بضاعت به مشام تشنه کامان جویای این مهر گیاه رسانیده باشد .
در مصطبه ی عشق تنعم نتوان کرد    چون بالش زرنیست بسازیم به خشتی (حافظ)
گاه شمار  27- 1526تبری کلارستاقی بی هیچ ادعایی درعلم نجوم و بی آنکه بخواهد حکمت به سقراط بیاموزد، در صدد است ضمن بر طرف نمودن اشکالات شماره ی پیشین صفحات این صحیفه را به تصاویری جدید بیاراید . سخنان ناگفته را بر آن بیفزاید و از مطالبی که تکرار آن ها را ضرورتی نیست بکاهد .اگر امکان نقش تصا ویر اختصاصی  روستاها  فراهم نیامد در عوض با نشر مطالبی که میراث  مشترکمان در کلارستاق،مازندران و ایران عزیز است این نقیصه را جبران نماید امید که ادای وظیفه کرده باشد. همین مختصر کافی بود تا نگارش و تدوینش زمانی به طول یک سال را به خود اختصاص داده غیر ممکن را با بر آوردن تار مویی از کف دست ممکن نماید و ریاضتی جان فرسا را به لحاظ مالی بر خود تحمیل کند که حکایتش شاید «یکی داستانیست پر آب چشم».
جسمتان پر نیرو،جانتان بسامان و کامتان خندان باد.
                                                                                      مومن توپا ابراهیمی  

نظرات   

0 #1 حسن شمسی 1394-01-27 17:12
کار استاد رو دیدم کار نبود کارستان بود امید که همیشه زنده باشند
نقل قول کردن

نوشتن نظرات

تبلیغات در مرزن نیوز

صفحه نخست دیارسبز

روزنامه دیارسبز

چاپ و تبلیغات کندو

چاپ و تبلیغات کندو

صفحه نخست دیارسبز

صفحه نخست دیارسبز

دوربین مداربسته - آریا ایمن

دوربین مداربسته - آریا ایمن